Stichting Community Service Rotary club Lisse Bollenstreek

De stichting Community Service Rotary club Lisse Bollenstreek heeft – als instelling van algemeen maatschappelijk belang – ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotary beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Verantwoording

Jaarrekening 2015

Beleidsplan Stichting CS.pdf
Adressen Stichting CS.pdf